Tôi gặp vấn đề khi mua hiện vật từ cửa hàng.

Phải rồi! Chúng tôi có cửa hàng lưu niệm!

SUPER EVIL MEGASTORE FAQ

  • Giá cả đều được tính bằng Đô La Mỹ. Nếu bạn thanh toán bằng các loại tiền khác, tỉ giá quy đổi sẽ được tính bởi ngân hàng của bạn vào thời điểm bạn mua
  • Sau khi đặt hàng, bạn sẽ nhận được email xác nhận ngay tức thì. Sau đó bạn sẽ nhận được hóa đơn xác nhận đơn hàng, bao gồm mã theo dõi, trong 2-3 ngày làm việc.
  • Thời gian vận chuyển là khoảng 1 tuần trong khu vực US. Tiền vận chuyển là $4 cộng $1 cho mỗi mặt hàng tiếp theo.
  • Vui lòng xem bảng sau để tìm cỡ phù hợp:
  • Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc trước khi đặt hàng, hãy gửi email tới orders@superevilmegacorp.com.
  • Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc sau khi đã đặt hàng, hãy gửi email tới ordersupport@superevilmegacorp.com
  • Các mặt hàng khác sẽ sớm có mặt!